El projecte CustForest, Custòdia del territori com a eina de conservació de la biodiversitat forestal multifuncional i generadora de bioeconomia el porten endavant 6 entitats: la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) com a coordinadora del projecte; el Centre d’Investigació en Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF) com a centre de recerca, i quatre entitats membres de la XCN: la Fundació Projecte Boscos de Muntanya (FPBM), l’Associació Sèlvans, l’Associació Mediambiental la Sínia i la Fundació Pioneers of Our Time (FPOOT).