El projecte inclou diverses actuacions de gestió, seguiment científic, governança i comunicació.

Planificació

 • La custòdia com a model d’èxit
 • Pla de Gestió de prevenció d’incendis i biodiversitat en la conca del Gaià
 • Prevenció de grans incendis forestals i projecte de viabilitat del voltor negre en la conca de la Muga
 • Pla de gestió, com integrar IOF i custòdia en el territori del gall fer al Pallars Sobirà
 • Estratègies per a la planificació de la resiliència del mosaic silvopastoral a Girona

Gestió

 • Renaturalització de finques de custòdia de la conca del riu Gaià a través de la gestió forestal sostenible
 • Gestió de l’hàbitat per a la conservació de necròfagues i altres grans rapinyaires
 • Gestió forestal sostenible i conservació del gall fer en zones amb acords de custòdia
 • Resiliència enfront d’incendis de 5 finques amb boscos d’alt valor ecològic

Bioeconomia

 • Conceptualització, disseny i difusió de crèdits climàtics
 • Estratègies de promoció de bioeconomia forestal privada
 • Bioenginyeria del paisatge, gall fer i bioeconomia
 • Foment de l’ecoturisme en espais de custòdia

Governança i comunicació

 • Governança del projecte i integració de la perspectiva de gènere
 • Laboratori de governança d’espais en custòdia
 • Pla de comunicació i sensibilització
 • Pla de transferència de coneixement

Seguiment científico-tècnic

 • Indicadors per a l’avaluació social i de la millora dels serveis ecosistèmics forestals i de la biodiversitat associada.