Declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya